Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DPF PRO, s.r.o. pre vykonávanie činnosti čistenia DPF, FAP filtrov a katalyzátorov   I. Všeobecné ustanovenia Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na vykonávanie činnosti čistenia DPF, FAP filtrov a katalyzátorov (ďalej len „Všeobecné podmienky“). DPF PRO, s.r.o. so sídlom Mierová 12, 821 05 Bratislava, IČO: 47 651 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného…

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: