Okrem vody a oxidu uhličitého dochádza pri chode dieselového motora aj k produkcii pevných častíc sadzí. Tých diesel vyprodukuje až 200krát viac ako „benzín“. Problémom je, že ide o častice, ktoré prenikajú hlboko do pľúc človeka a prispievajú k vzniku alergií či dokonca rakoviny. Účinnú možnosť, ako ich včas zachytiť, predstavuje DPF filter.

Charakteristika DPF filtra

Jedná sa o mechanický filter, ktorého filtračná vložka pripomína včelí plást. Nachádza sa v blízkosti motora a dokáže zachytávať častice kovu či minerálne čiastočky z paliva a oleja. Skôr či neskôr sa však aj tento filter zanesie – vtedy „nastupuje“ riadiaca jednotka, ktorá upraví chod motora tak, aby sa dočasne zvýšila teplota výfukových plynov (na cca 650°C), ktoré by mali zachytené čiastočky vypáliť.

Úloha šoféra v procese aktívnej regenerácie DPF filtra

Tento proces sa nazýva aktívna regenerácia a nezaobíde sa bez pomoci zo strany šoféra vozidla. Tá spočíva v zhruba 15minútovej plynulej jazde v stredných otáčkach a so zaradeným vyšším prevodovým stupňom. Každému je jasné, že takýto štýl jazdy nie je vždy možné prispôsobiť potrebám vozidla. Ak sa však aktívna regenerácia opakovane ignoruje a nedodržiava, môže dôjsť k úplnému zaneseniu DPF filtra, ku strate výkonnosti vozidla a v najhoršom prípade aj k zničeniu jeho motora.

Ako inak vyčistiť filter? Takto nie

V prípade, kedy sa aktívna regenerácia stáva neúčinnou, je nutné DPF filter vyčistiť inak. Dôkladne varujeme pred domácim vypaľovaním, prípadne čistením pomocou rôznych žieravín! Hrozí pri nich poškodenie filtra ako takého a tiež veľké riziko ohrozenia zdravia a životného prostredia. Nie práve vhodné sú aj iné metódy, ktoré sa však bežne na čistenie filtrov aplikujú:

• Pri čistení aditívami sa tieto nalejú s palivom do nádrže. Pri horení pomáhajú ničiť častice z olejov a paliva, ďalšie (karcinogénne) však produkujú.

• Čistenie ultrazvukom prebieha formou implózie mikrobublín v roztoku, do ktorého je filter ponorený. Metóda však nie je účinná pri veľmi znečistených filtroch a pri samotnej implózii navyše hrozí poškodenie filtra.

• Čistenie horúcim vzduchom predstavuje inváznu metódu, pri ktorej je potrebné filter rozrezať a vypáliť. Nevýhodou je navždy narušená celistvosť a veľké riziko porušenia stien filtra.

Ktorá metóda je naozaj účinná?

Metódu, pri ktorej netreba filter demontovať, rezať ani ho podrobovať výbuchom či pôsobeniu žieravín a pritom vďaka nej dosiahneme maximálnu úspešnosť, môžeme pokojne pokladať za naozaj účinnú.

Takéto efektívne čistenie sa dá dosiahnuť pomocou špeciálneho certifikovaného zariadenia, ktoré s DPF filtrom po napojení naň vytvorí uzavretý okruh. Filter dokáže zbaviť aj inak neodstrániteľných mechanických častíc a častíc z olejov a nafty. Kvalita čistiaceho procesu je spoľahlivo merateľná pred aj po čistení vďaka kontrole protitlakom.

Takýto repas DPF filtra je efektívnejší ako iné metódy vrátane kúpy filtra nového, ktorá predstavuje finančne ďaleko najnáročnejšie riešenie problémov s DPF filtrom.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: