Ako je známe, dieselové motory produkujú isté množstvo nespálených pevných látok, ktorých základom sú častice uhlíka veľké niekoľko stotín mikrometra. Klasický katalyzátor ich však nezachytí, k tomuto účelu slúži v každom aute s dieselovým pohonom tzv. filter pevných častíc. Jeho účinnosť pri zachycovaní nespálených častí je v ideálnom prípade až 99%!

Spomínaný mechanický filtračný systém pracuje s filtrom-vložkou zloženou z keramických alebo kovových vlákien. Aj tá však má svoju kapacitu a po čase sa zanesie, respektíve naplní. Na základe vyhodnotenia situácie riadiacou jednotkou dôjde k aktívnej regenerácií, ktorej spustenie prebieha automaticky.

Čo je aktívna regenerácia, ako a kedy prebieha

Aktívna regenerácia DPF filtra v zásade znamená vypaľovanie sadzí vo filtračnom systéme pomocou výfukových plynov. Ich teplota sa pri tomto procese vďaka riadeným zmenám v chode motora zvýši na viac ako 600°C. K regenerácii dochádza po najazdení cca 400 – 1000km a k jej chodu sú nutné špecifické podmienky – aspoň 15minútová plynulá jazda pri stredných otáčkach motora (od 2000 do 3000), ideálne so zaradeným vyšším prevodovým stupňom. Tie ale nie je vždy možné dodržať. V prípade, že šofér opakovane ignoruje výstražné znamenie o nutnosti vykonať aktívnu regeneráciu, môže dôjsť k upchatiu filtra a obmedzeniu výkonu motora, v horšom prípade k jeho zničeniu.

Čo je dobré vedieť o aktívnej regenerácii

Je teda zrejmé, že DPF filter regeneráciu potrebuje, na druhej strane je proces istou záťažou pre šoféra aj životné prostredie. Horením sadzí dochádza k zvyšovaniu emisií a spotreby paliva a faktom tiež je, že sa ním nezničia všetky mikro častice (najmä nie kovové častice z mechanických oterov motora, minerálne častice z oleja a paliva) – a tie filter opäť zanesú.

V spaľovacom priestore sa pri aktívnej regenerácií objavuje väčšie množstvo nafty ako je bežné. Tá sa ale všetka nespáli a nasycuje motorový olej, ktorý tak stráca svoje vlastnosti.

Alternatíva ku aktívnej regenerácii

V prípade, že aktívna regenerácia bola opakovane zanedbávaná, je lepšie s autom zájsť do servisu a nechať filtračný systém riadne vyčistiť. Určite sa neodporúča vypaľovanie filtra v domácich podmienkach – je to nebezpečné a neodbornou manipuláciou by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu a strate funkčnosti.

Odporúčanou je čistiaca metóda, pri ktorej sa filter nemusí demontovať, ale stačí ho akurát napojiť na špeciálny uzavretý okruh prístroja s certifikátom. Takéto čistenie vykazuje 98% úspešnosť (odstráni zvyšky oleja, palív aj pevných častí) a predstavuje nulové riziko pre celistvosť a štruktúra DPF filtra.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: