Filter pevných častíc – čo to je, ako pracuje a máte ho vo vašom aute aj vy?

Filter pevných častíc je známy aj pod názvom DPF filter (Diesel Particulate Filter). Jedná sa o zariadenie filtrujúce pevné častice výfukových plynov vznetových, respektíve dieselových motorov. Filter pracuje s viac ako 80% efektivitou, za istých podmienok sa ale jeho účinnosť blíži až k hranici 100%.

Zavádzanie týchto filtrov ovplyvnili sprísňujúce sa podmienky emisných noriem Euro. Emisná norma Euro je záväzná norma Európskej únie, ktorá stanovuje limity škodlivín v exhalátoch motorových vozidiel (benzínových aj dieselových). Sledujú sa hodnoty oxidu uhoľnatého, siričitého, uhličitého, olova, sadzí, oxidu dusíka a nespálených uhľovodíkov. Plošne sa filtre do naftových motorov začali montovať od roku 2006, kedy začala platiť norma Euro 4, niektoré automobilky s tým však začali už v roku 2000, kedy bola do platnosti uvedená Euro 3.

Aktuálne, od roku 2014, platí Euro VI, ktorá znížila hodnoty oxidu dusíka z 0,18 na 0,08 g/km a nespálených uhľovodíkov + oxidov dusíka z 0,23 na 0,17 g/km.

Otvorený alebo uzavretý?

Filtračný systém môže byť v dvojakom prevedení: buď otvorený, alebo uzavretý. Otvorený systém bol dodatočne montovaný najmä do úžitkových vozidiel, ktoré potrebovali splniť limity Euro 4. Uzavretý systém je štandardnou súčasťou všetkých dieselov s emisnou normou Euro 5. Prevedenie filtrov môže byť odlišné, funkcia je ale spoločná pre všetky. V podstate tiež platí to, že uzavretý filtračný systém je oveľa účinnejší (takmer 100%) ako otvorený (účinnosť do 50%).

Čo robiť keď sa filter zanesie

DPF filter je v zásade dutinové keramické teleso s množstvom kanálikov. V týchto dutinách sa zachytávajú pevné častice a ďalej preniká už len výfukový plyn. Po čase sa ale kanáliky zanesú a vtedy je potrebná tzv. regenerácia, vypálenie filtra. To prebieha tak, že riadiaca jednotka zvýši teplotu výfukových plynov minimálne na 500°C (upraví zákon vstreku, obmedzí objem vzduchu vo valcoch, uvedie do činnosti okná, ventilátory). Vyžaduje sa ale tiež dlhodobejšia plynulá jazda v stredných otáčkach.

Prečo je dôležité dodržiavať regeneračný proces?

Regeneračný proces je potrebné dodržiavať v celom rozsahu. Ak by sa opakovane prerušil, viedlo by to k trvalému vytvoreniu usadenín v kanálikoch a k znateľnej strate výkonu vozidla. Zanesenie DPF filtra znižuje jeho regeneračnú schopnosť, čo v neskoršom štádiu môže znamenať poškodenie a dokonca zničenie motora ako takého.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: