Ako vyčistiť DPF filter

Ak je zanesený, jeho účinnosť sa dramaticky znižuje – toto platí pre akýkoľvek filtračný systém a filter pevných častíc nie je výnimkou. Čoho sa treba pri jeho čistení vyvarovať a ako postupovať, aby bol celý proces čistenia čo najefektívnejší?

DPF filter slúži na zachytávanie pevných častíc z výfukových plynov dieselových agregátov. Častice sa zachytávajú v dutinách a kanálikoch filtra, pričom ďalej už prúdi „očistený“ výfukový plyn. Z času na čas sa ale filter zanesie a vtedy je veľmi dôležité pristúpiť k jeho vyčisteniu. Prečo? Zanesený filter (a s ním aj celý motor) nie len že nepracuje správne, ale môže spôsobiť poškodenie a v neskoršom štádiu dokonca zničenie samotného agregátu.

Životnosť filtrov a čo s nimi keď sa upchajú

Životnosť filtrov je rôzna, no zväčša vyššia ako 100 000 najazdených kilometrov. Ak vozidlo jazdí prevažne mimo miest a po diaľniciach, môže sa životnosť zvýšiť až dvojnásobne. Naopak, nezriedkavé sú prípady upchatého filtra už po 50 000km.

Riešenie situácie legálnou cestou je dvojaké: buď kúpiť nový filter, alebo ten upchatý nechať vyčistiť. Cena nových filtrov sa pohybuje v pomerne veľkom rozptyle, od 400-500€ až po viac ako 2 000€ u áut s vyšším objemom. Čistenie filtrov zaobstarávajú špecializované firmy a vyjde vás nepomerne lacnejšie, zhruba na 200€. Táto investícia sa určite oplatí, ak firma pracuje s certifikovaným čističom na báze kvapaliny.

Regenerácia filtra

Filtre pevných častíc majú samoregeneračnú schopnosť, ktorou sa dokážu čistiť. Regenerácia prebieha vypaľovaním filtra, ktoré zaobstará riadiaca jednotka pomocou obmedzenia vzduchu vo valcoch, zapojenia ventilátorov do činnosti či úpravou zákonu vstreku. Týmito zásahmi sa dosiahne zvýšenie teploty výfukových plynov nad hranicu 500°C, čo je už teplota, pri ktorej dochádza k vyhoreniu zachytených sadzí.

Proces regenerácie by ale mal podporiť aj samotný šofér, a to plynulou jazdou vo vyšších, konštantných rýchlostiach, v stredných otáčkach mimo mesta. Ak regenerácia neprebieha pravidelne a v plnom rozsahu, môže dôjsť k úplnému zaneseniu filtra a vtedy je už regenerácia neúčinná. Takéto zanesenie sa prejaví znížením výkonu motora, v krajnom prípade môže dôjsť aj k jeho zničeniu.

Alternatívne a nie veľmi účinné metódy čistenia

V prípade, že je samoregulácia už neúčinná, je možné využiť niekoľko ďalších spôsob čistenia:

Čistenie horúcim vzduchom: prebieha tak, že DPF filter sa rozreže a usadeniny sa vypália pri teplote cca 600-700°C. V dôsledku rezania a zvárania ale môže dôjsť k poruche celistvosti filtra a hrozí tiež riziko termického šoku, ktorý môže poškodiť steny filtra.

Čistenie aditívami: aditíva sa nalejú spolu s palivom do nádrže. Pomáhajú odstrániť častice pri horení vnútri motora. Filter sa však upcháva časticami zo samotných aditív, takže toto čistenie nie je veľmi efektívne. Navyše, aditíva sú zväčša karcinogénne.

Čistenie ultrazvukom: pri tomto type čistenia sa filter ponorí do ultrazvukovej nádrže. Tvoria sa v nej mikrobubliny s vysokou teplotou a tlak tu dosahuje až 500atm. Oddeľovanie pevných častíc od filtra sa dosahuje implóziou buniek. Výhodou je, že toto čistenie prebieha naozaj hĺbkovo, no pri veľkorozmerných a veľmi znečistených filtroch je málo účinné. Pri implózii buniek tiež hrozí poškodenie filtra.

Čistenie suchým ľadom: suchý ľad, respektíve pelety pevnej formy oxidu uhličitého, má teplotu -79°C. Rýchlosťou až 500m/s sa tieto pelety „vystreľujú“ na znečistený povrch, pričom pri náraze sa menia na oxid uhličitý, niekoľko stokrát zväčšia svoj objem, explodujú a pri explózii odstraňujú zamrznuté nečistoty z povrchu.

Aká je najúčinnejšia metóda?

Za najefektívnejšiu metódu sa považuje napojenie filtra pevných častíc na špeciálne zariadenie pracujúce v uzavretom okruhu s následným nastavením parametrov čistenia filtra. Úplne sa pri ňom odstránia zvyšky PM10, oleja a cériové rezíduá, pričom nie je potrebná akákoľvek demontáž filtra, jeho snímačov alebo čidiel. Efektívne sa takto vyčistia filtre a katalyzátory akýchkoľvek veľkostí a typov (pre traktory, osobné autá, nákladné autá, autobusy,…). Celý systém pracuje na báze kvapaliny, ktorá je obohatená o organické absorbenty emulzií uhľovodíkov – jej účinnosť dosahuje až 98%. Toto jedinečné riešenie, ktoré na trhu nemá obdobu, je naviac veľmi šetrné voči štruktúre filtra, pretože nevyžaduje žiadne zásahy, ktoré by jeho celistvosť narušili.

Stroj je navyše schopný vykonať test protitlakom pred aj po čistení, dokáže teda okamžite preveriť kvalitu čistiaceho procesu.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: