Čistenie DPF filtra ultrazvukom – ako prebieha a je vôbec účinné?

Ultrazvukové čistenie DPF filtra je jednou z metód pre hĺbkové čistenie týchto zariadení. Tento čistiaci proces by mal obnovovať komponenty filtra, čím by sa predĺžila ich životnosť a dosiahla sa lepšia (nižšia) spotreba paliva.

Čistiaca metóda prostredníctvom ultrazvuku využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny s miliónmi impulzov za sekundu. Tieto impulzy spôsobujú vznik mikroskopických bublín, ktoré následne rozkladajú sadze, popol a nečistoty z filtra. Kontaminanty následne zachytáva špeciálny roztok, čím je zabránené, aby sa „špina“ znovu zachytila na steny filtra.

Začiatok

Čistiaci proces sa začína meraním stupňa znečistenia filtra. Zo zistených hodnôt sa následne odhadne doba potrebná na jeho úplne vyčistenie. Následne sa pomocou vysokotlakového zariadenia z filtra odstráni toľko nečistôt, koľko je len možné.

Hlavná fáza čistenia

Hlavné čistenie ale začína až v špeciálnom ultrazvukovom kúpeli, respektíve nádrži. Táto technika čistenia predstavuje kombináciu špeciálneho roztoku a ultrazvukovej technológie. Ultrazvukové vlny sú vytvárané vibrovaním niekoľkých snímačov – elektrická energia sa mení na zvukovú a cez steny nádrže prechádza do kvapaliny.

Ultrazvuk vytvára milióny bubliniek s vysokou teplotou a tlakom až 500 atmosfér. Tie rastú dovtedy, dokým sa nestanú nestabilnými a neimplodujú, pričom práve ich implózia má za následok odstraňovanie nánosov nečistoty z filtra, dokonca aj z miest, ktoré sa inými metódami nedajú vyčistiť.

Vysušenie a diagnostika na záver

Uvoľnené nečistoty sa vďaka zloženiu roztoku už spätne na filtri nezachytia. Po procese sa filter z kúpeľa vyberie a ešte raz sa vystrieka recyklovanou vodou, ktorá je pustená pod tlakom – to kvôli uisteniu, že žiadna čiastočka sa vo filtračnom systéme nezachytila. Technicky je filter vyčistený, no jeho útroby ešte obsahujú isté množstvo vody. Vysuší sa pomocou silných prúdov vzduchu a viacstupňového sušenia. Na koniec ostáva ešte záverečné meranie, ktoré testom prietoku vzduchu a spätným tlakom určí, do akej miery sa filter podarilo vyčistiť.

Je skutočne také účinné?

Metóda čistenia DPF filtrov ultrazvukom však je pomerne kontroverzná. Na jednej strane pri ňom dochádza k hĺbkovému čisteniu filtra, na strane druhej ale účinnosť výrazne klesá pri olejom veľmi znečistených a veľkorozmerných filtroch. Ani mnohokrát deklarovaná 98% účinnosť sa v praxi nepreukázala, respektíve dosiahla maximálne 50%. Navyše, vibrácie ultrazvuku a implózie bublín môžu poškodiť steny filtra, preto rozhodne stojí za zváženia iná, viac účinná, efektívnejšia a filter menej ohrozujúca metóda čistenia.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: