Regenerácia DPF filtra

Keďže DPF filtre slúžia na zachytávania pevných čiastočiek výfukových plynov, je jasné, že časom sa zanesú a je potrebné ich vyčistiť. Kedy je dobré regeneráciu filtra riešiť a ako vôbec prebieha?

Zhruba 150 000 až 200 000 kilometrov – taká je v priemere životnosť DPF filtrov, bez ktorých sa po zavedení emisnej normy Euro 5 nezaobíde žiadne dieselové vozidlo. Závisí samozrejme aj od spôsobu jazdy a od faktu, či je auto využívané viac v mestskej alebo mimo-mestskej premávke (tá životnosť zvyšuje). Tak či onak, zanesený filter stráca svoju funkciu a „ohrozuje“ aj fungovanie motora ako takého (môže ho poškodiť, postupom času aj zničiť).

Čo je a ako prebieha regenerácia filtra?

O regeneráciu filtra sa stará riadiaca jednotka automaticky. Proces pozostáva z vypaľovania filtra, kedy dočasne dochádza k zvýšeniu teploty výfukových plynov (viac ako 500°C). Tento proces riadiaca jednotka zabezpečí obmedzením vzduchu vo valcoch, úpravou vstrekovania či reguláciou tlaku turbodúchadla.

Tento regeneračný proces je vhodné podporiť plynulou rýchlejšou jazdou v stredných otáčkach (teda ideálne na diaľnici, mimo mesta). Keďže nie vždy sa zo strany šoféra vozidla dá tejto požiadavke vyhovieť, regenerácia neprebehne v plnom rozsahu a nie je účinná. Pre DPF filter to rozhodne nie je ideálna situácia – časom sa zanesie, čo v lepšom prípade spoznáte na zníženom výkone motora, v tom horšom ho môže zanedbaná regenerácia filtra aj zničiť.

Alternatívne formy čistenia

Regeneračný proces sa dá nahradiť inými spôsobmi čistenia filtra. O ich vhodnosti však panujú opodstatnené pochybnosti. Jednou z metód je čistenie horúcim vzduchom, pri ktorom je ale potrebné filter rozrezať a po vypálení znovu zvariť, čo rozhodne nie je ideálne, najmä pri opakovaných čisteniach.

Čistiť sa dá aj ultrazvukom, pri ponorení filtra do nádrže s kvapalinou a vytváraní implodujúcich bublín. Aj pri ňom ale môže dojsť k poškodeniu filtra, navyše sa významná účinnosť tohto typu čistenia v praxi nepreukázala.

Najmenej inváznou metódou je čistenie pomocou aditív pridávaných do palivovej nádrže. Tie síce ničia pevné častice v palive, ale nové (karcinogénne) vytvárajú a zanášajú nimi filter.

Ktorá metóda je naozaj účinná?

Ideálny čistiaci proces by mal byť šetrný voči štruktúre a celistvosti filtra a zároveň by mal spoľahlivo garantovať efektívne vyčistenie. Obe podmienky spĺňa metóda, kedy sa filter napojí na uzavretý okruh špeciálneho čistiaceho zariadenia a odstráni zvyšky oleja či pevných sadzí (PM). Profi prístroj s certifikátom vyčistí filtre, katalyzátory aj chladiče osobných i nákladných áut, rovnako tak autobusov alebo traktorov.

Čaro riešenia tkvie v použití kvapaliny obohatenej o organické absorbenty emulzií uhľovodíkov, vďaka čomu pracuje s 98% účinnosťou.

Výhodou je fakt, že zariadenia dokáže vykonať kontrolný test pred aj po procese čistenia a overiť tak jeho účinnosť.

CategoryBLog

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: